Wiarygodność Klienta ma obecnie zasadnicze znaczenie. Firmy już nie tylko dbają o wizerunek, ale też stają się bardziej medialne. Niekiedy wystarczy tylko jeden Klient, który jest powiązany z niewłaściwymi ludźmi, by taka współpraca rzutowała na dalszej perspektywie rozwoju przedsiębiorstwa. Pomocna jest więc polityka Know Your Customer. Jak działa, jak się ją stosuje w praktyce i co zyskuje na niej firma, a co Klient?

Czym jest polityka Know Your Customer?

Know Your Customer to polityka oparta na procedurach uwiarygadniających klientów, którzy chcą skorzystać z oferty danej firmy. Najczęściej wprowadzane są w takich instytucjach, jak banki, czy innych przedsiębiorstwach, których wiarygodność i rzetelność zależy od odpowiedniego obrotu finansowego.

Dzięki tej polityce firmy uzyskują dokładne informacje na temat swojego potencjalnego Klienta – jeśli nie ma w nich żadnych niepokojących zapisów i Klient spełnia wszelkie inne warunki, przedsiębiorca nie waha się podpisać z nim umowy.

Jak ważna jest polityka Know Your Customer dla firmy?

Firmy, które uwikłają się w różne machlojki finansowe, mają poważny problem z odbudowaniem swojej reputacji i dobrego wizerunku. Szczególnie teraz, kiedy konkurencja jest duża, a odbiorcy podchodzą nierzadko do proponowanych ofert w sposób zero jedynkowy.

Jeżeli Klient lub partner biznesowy ma do wyboru:

  1. firmę, która wplątała się w aferę, ponieważ jej klient jest powiązany np. z przestępczością,

  2. instytucję, która „błyszczy” pod względem wizerunkowym, a proponuje podobny, jeśli nie identyczny profil produktów lub usług, co firma ze „zszarganą reputacją”,

zdecyduje się na tę drugą.

Jak przebiega weryfikacja Klienta za pomocą polityki Know Your Customer?

Jeżeli to instytucja bankowa lub finansowa jest obiektem zainteresowania Klienta, wtedy firma przeprowadza rozpoznanie, które dotyczy:

  • zbieraniu danych osobowych o Kliencie – zanim skorzysta z oferty, musi podać swoje dane osobowe i teleadresowe, a także określić wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, źródło przychodów, liczbę osób na utrzymaniu, miesięczne świadczenia itp.,

  • weryfikacji podanych danych przez potencjalnego Klienta pod względem ich autentyczności,

  • gromadzeniu i przechowywaniu informacji o potencjalnym Kliencie, na przykład na dedykowanym serwerze, czy w odpowiednim systemie – firma musi w tym względzie zadbać o odpowiednie bezpieczeństwo tych delikatnych danych o zainteresowanym, by nie przeciekły i nie dostały się w niepowołane ręce,

  • analizie historii potencjalnego Klienta, co może dotyczyć jego aktywności w mediach społecznościowych, działaniach poza zawodowych, obciążeń finansowych, czy nie ma wpisów w KRD, czy osoba nie była w przeszłości karana itp.,

  • aktualizacji posiadanych dokumentów – instytucja nie poprzestaje na monitoringu, nawet wtedy, gdy „wszystko gra”.

Jakie znaczenie ma polityka Know Your Customer dla Klienta?

Pomimo tego, że cały proces weryfikacji danych i sprawdzania historii nie jest najprzyjemniejszy dla Klienta, ma on kilka zalet, które Odbiorca może docenić. Firma, która gromadzi informacje na jego temat, dokłada wszelkich starań, by odbywało się to w sposób poufny i bezpieczny dla obydwu stron.

Ponadto, jeśli Klient nie ma żadnych powiązać z przekrętami finansowymi, z kradzieżą tożsamości, z finansowaniem działań terrorystycznych, bądź z praniem brudnych pieniędzy, nie musi się niczego obawiać.

Nawet gdy firma w dalszym ciągu aktualizuje zebrane dokumenty, Klient, który pomyślnie przejdzie przez całą weryfikację, jest na prostej drodze do tego, że instytucja finansowa będzie starała się zatrzymać dobrego i zaufanego Odbiorcę.

Wiąże się to najczęściej z bardziej przystępnymi produktami finansowymi, które mogą dotyczyć mniejszej wysokości oprocentowania, prowizji, czy bardziej elastycznych wariantów spłaty zaciągniętego kredytu.

Czy politykę Know Your Customer musi prowadzić każda firma?

Polityka Know Your Customer jest jakby częścią składową procedury AML, która ma na celu chronić przed ingerencją w firmy osoby, które są powiązane z praniem pieniędzy lub finansowaniu działań terrorystycznych.

Każda instytucja musi respektować i przestrzegać zapisy ustawy o przeciwdziałaniu takim niedozwolonym, nieetycznym praktykom. Weryfikacja tożsamości, a także oszacowanie, jak ryzykowne byłoby powiązanie z danym Klientem, są elementami tej procedury.