Zarządzanie firmą staje się z czasem olbrzymim wyzwaniem. Przedsiębiorca musi znać przepisy prawa, by prowadzić swoją działalność w taki sposób, by dbać o dobre imię swojej marki. Gdy instytucja zaczyna się rozrastać, biznesmen musi trzymać pieczę nad wszelkimi regulacjami. Im jest ich więcej, tym jest to bardziej utrudnione i czasochłonne. Pomocny może być wtedy system compliance. Zarządza nim Compliance Officer. Jaki jest zakres jego obowiązków i co jego działania wnoszą do firmy?

Czym jest system compliance?

Compliance to szereg działań, które mają na celu uchronić firmę przed nawiązaniem współpracy, czy podjęciem decyzji wątpliwych w świetle prawa. Zatem system ten w każdym przedsiębiorstwie pełni funkcję zabezpieczającą w postaci kontrolingu. Wdrożenie tego dodatkowego filaru w przedsiębiorstwie chroni firmę przed przykrymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Jednak nie są one tak dotkliwe, jak poważna rysa na wizerunku. System compliance to czynne działanie, które ma poszerzyć świadomość zatrudnionych w kwestiach związanych z obowiązującymi przepisami, pod jakie podlega dana firma.

Kim jest Compliance Officer?

Compliance Officer to osoba, która ma wyższe wykształcenie z zakresu prawa. Wskazane jest również doskonałe zorientowanie w kwestiach związanych z ekonomią. Prawo i biznes są bowiem tymi dziedzinami, które są ze sobą mocno powiązane. Ponadto ekspert ten musi doskonale być obeznany ze wszelkimi nowelizacjami w prawie. W szczególności z ustawami i artykułami odnoszącymi się do konkretnego biznesu, w jaki Compliance Officer jest zaangażowany.

Jakie są obowiązki Compliance Officera w firmie?

Compliance Officer jest zobowiązany do tego, by dbać o właściwą strukturę przedsiębiorstwa. Jednym z zadań tego eksperta jest przypisanie funkcji i zakresu obowiązków, jakie powinny pełnić poszczególne działy. Fachowiec ten określa również zakres prac zatrudnionym na konkretnych stanowiskach w sektorach w firmy. Dzięki temu instytucja zaczyna lepiej funkcjonować. Dzieje się tak na każdym polu związanym z wewnętrzną organizacją zadań i projektów przypadających na konkretne działy i osoby w nich zatrudnione. W efekcie przedsiębiorcy sprawniej udaje się wdrażać zmiany w firmie, niezbędne do jej dalszego rozwoju w swojej branży.

Działania Compliance Officera mają również poszerzać świadomość zatrudnionym w firmie pracownikom. Szczególnie w zakresie odpowiedzialnego podejmowania decyzji i wykonywania swoich zadań w zgodzie z obowiązującymi regulacjami i przepisami. W tym celu ekspert ten może organizować szkolenia, a także podejmować strategie, które mają zmotywować kadrę do większej dbałości w tym obszarze.

Compliance Officer ostrzega także przed ryzykiem w firmie. Dlatego jednym z jego obowiązków jest monitorowanie i raportowanie wszelkich wewnętrznych i zewnętrznych działań insytucji. Dzięki temu udaje się odpowiednio wcześnie wykryć w wykonywanych zadaniach wszelkie niezgodności i nieprecyzyjność w odniesieniu do obowiązujących przepisów. Raporty te musi również dostarczyć odpowiednim osobom w przedsiębiorstwie. W ten sposób można w krótkim czasie powziąć istotne decyzje, które zapobiegną przykrym w skutkach konsekwencjom.