fbpx

Outsourcing IOD

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych z Lion's Care

Prowadzenie polityki ochrony danych, które gromadzone są w danej jednostce, to zadanie administratora bezpieczeństwa informacji. Obowiązkiem jest, aby odbywało się, to zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Można powierzyć tę funkcję specjaliście z zewnątrz. Taka praktyka jest w pełni akceptowana przez przepisy RODO, a w przypadkach wymienionych w art. 37 Rozporządzenia - konieczna.

EKSPERTYZA | DOŚWIADCZENIE | DORADZTWO
Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych

Płynące korzyści

 • Oszczędzanie czasu, który może zostać poświęcony na bieżące sprawy firmy,
 • Brak obowiązku śledzenia przepisów prawa i zmian, które w nich zachodzą,
 • Mniejsze koszty finansowe, gdyż Outsourcing IOD opiera się na korzystniejszych warunkach finansowych niż nałożenie dodatkowych obowiązków na pracownika, czyli zwiększenie mu tym samym wynagrodzenia,
 • Merytoryczne i w pełni sprawdzone wsparcie specjalistów w dziedzinie przepisów o ochronie danych osobowych, zarządzania nimi oraz informatyki,
 • Gromadzone i przetwarzane dane są bezpieczne z punktu widzenia konsekwencji prawnej w razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

W ramach outsourcingu zapewniamy

 • Przeprowadzenie audytu zgodności oraz przygotowanie raportu po kontroli,
 • Nadzór stanu przepisów prawa oraz zabezpieczeń, które są z nimi zgodne,
 • Reprezentowanie firmy w razie kontaktów z RODO oraz podczas przeprowadzanych kontroli,
 • Dbanie o stałe prowadzenie i kompletność dokumentacji,
 • Wsparcie w razie zagrożenia dla danych, które gromadzi firma,
 • Aktualizowanie wniosków oraz zgłaszanie zbiorów danych do RODO,
 • Przeprowadzanie szkoleń na temat ochrony danych osobowych dla pracowników firmy,
 • Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i udzielanie odpowiedzi na pytania, które mogą pojawić się w trakcie współpracy.

BLOG EKSPERCKI
W Lion's Care mamy dużo do powiedzenia

INTERESUJĘ CIĘ OFERTA IOD?Umów się na darmową konsultację

Lion's Care

"Q22"
00-133 Warszawa,
al. Jana Pawła II 22,
woj. mazowieckie

NIP 799-196-46-70
REGON 142916683

Zapytaj o ofertę

  Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest Damian Smal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lion's Care (P.H.U. XDS DAMIAN SMAL - Grupa eXtreme design system), z siedzibą pod adresem Q22 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 22. Jeśli chcesz wiedzieć więcej: Polityka Prywatności

  Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest Damian Smal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lion's Care (P.H.U. XDS DAMIAN SMAL - Grupa eXtreme design system), z siedzibą pod adresem Q22 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 22. Jeśli chcesz wiedzieć więcej: Polityka Prywatności