fbpx

Upadłość konsumencka

Profesjonalna pomoc prawna w ogłoszeniu upadłości

Upadłość konsumencka z Lion's Care

Dla sporej liczby osób, które nie są w stanie spłacać swoich długów, jedynym wyjściem jest ubieganie się o upadłość konsumencką. To rozwiązanie od kilku lat zdobywa coraz większą popularność w Polsce, ale wciąż daleko nam do wyników osiąganych np. przez naszych zachodnich sąsiadów. Nowe przepisy prawa upadłościowego wprowadzają kilka istotnych zmian, które dla jednych dłużników mogą oznaczać spore ułatwienia, dla innych zaś poważne komplikacje w uzyskaniu oddłużenia. Eksperci Lion's Care wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane z tym procesem i pomagają przejść przez upadłość konsumencką z satysfakcjonującymi efektami.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu redukcję lub umorzenie długów i innych zobowiązań finansowych niewypłacalnych osób fizycznych. I tutaj pojawia się pierwsza zmiana wprowadzana przez ostatnią nowelizację. Do tej pory upadłość konsumencką mogły ogłaszać jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Od 24 marca 2020 r. będą się mogły o nią starać także osoby prowadzące działalność gospodarczą, czyli samozatrudnieni.

Powstaje zasadnicze pytanie: czy każda osoba posiadająca zobowiązania finansowe może ogłosić upadłość konsumencką? Istotny jest fakt niewypłacalności, czyli utracenia zdolności do regulowania zobowiązań finansowych, np. brak możliwości spłacania zaciągniętych kredytów, pożyczek. Powodem tego typu kłopotów może być utrata pracy w wyniku choroby, wypadku lub innych losowych zdarzeń. Co istotne, o upadłość konsumencką można ubiegać się co do zasady raz na dziesięć lat.

Jak długo trzeba spłacać wierzycieli?

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wystarczy decyzja sądu, że dłużnik jest niewypłacalny. Przyczyny takiego stanu rzeczy nie są już kontrolowane przez sąd na samym początku postępowania. Jeśli jednak sąd podczas kolejnych etapów (ustalania planu spłaty) stwierdzi, że niewypłacalność to umyślne działanie dłużnika, będzie mógł zastosować wydłużony okres spłaty wierzycieli. Do tej pory były to trzy lata. Okres ten zostanie utrzymany dla dłużników mających problemy z wypłacalnością z przyczyn niezależnych od ich działań. Natomiast osoby, które znalazły się w takiej sytuacji umyślnie lub w wyniku niedbalstwa, będą realizować ustalony przez sąd plan spłaty wierzycieli nawet do 7 lat.

Jakie jeszcze zmiany wprowadza nowelizacja prawa upadłościowego?

Możliwość ogłaszania upadłości przez osoby prowadzące działalność gospodarczą chroni je przed bezdomnością. Jak to działa? Część pieniędzy, które pojawią się na koncie syndyka po sprzedaży mieszkania lub domu dłużnika, trafi do osoby starającej się o upadłość. Będzie to kwota odpowiadająca dwuletniemu czynszowi za wynajem lokalu w tej samej miejscowości, w której miesza dłużnik. Dzięki temu nie straci on dachu nad głową.

Zmianą jest także możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami. Ma to na celu odciążenie sądów od prowadzenia najprostszych spraw oraz skrócenie terminu odzyskiwania należności przez wierzyciela. W tego typu sprawach większą rolę odgrywać będą doradcy restrukturyzacyjni.

Czy każde zobowiązanie można umorzyć za pomocą upadłości konsumenckiej?

Po wejściu w życie ostatniej nowelizacji, całkowite oddłużenia mogą należeć do rzadkości. Pełne umorzenie długu będzie możliwe tylko w sytuacji, w której osoba wnosząca o upadłość konsumencką nie będzie posiadała majątku i trwale będzie niezdolna do podjęcia pracy zarobkowej.

Natomiast, jeśli pojawi się perspektywa, w której dłużnik zacznie otrzymywać stałe dochody, sąd może zadecydować o warunkowym umorzeniu zobowiązań. Osoba ogłaszająca upadłość konsumencką będzie w takim przypadku objęta trwającym 5 lat okresem, w trakcie którego musi składać coroczne sprawozdania ze swojej sytuacji finansowej. Będzie miała także możliwość starania się o ustalenie planu spłaty zobowiązań. Warto wspomnieć, że upadłość konsumencka nie obejmuje umorzenia zobowiązań finansowych związanych z zaległościami alimentacyjnymi, odszkodowawczymi czy wynikającymi z przestępstw i wykroczeń.

Upadłość konsumencka 2020 - Większa liczba dłużników

Ministerstwo przekonuje, że najnowsze zmiany mają na celu pomóc tym osobom, które nawet w odległej perspektywie nie są w stanie poradzić sobie ze swoimi zobowiązaniami finansowymi. Już pierwsza nowelizacja z 2014 r. znacznie zwiększyła liczbę osób ogłaszających upadłość konsumencką w Polsce. W ciągu ostatnich pięciu lat z tej możliwości skorzystało ok. 27 tys. dłużników. To wciąż bardzo niezadawalające wyniki. Dla przykładu – w Niemczech co roku upadłość konsumencką ogłasza ok. 80 tys. osób.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

By starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy wypełnić i złożyć wniosek, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Przedstawia się w nim okoliczności związane z problemami przy spłacie należności, uzasadniające wniosek o ogłoszenie upadłości. Formularz można złożyć samodzielnie, ale dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego lub prawnika. Atuty, takie jak profesjonalna wiedza czy doświadczenie, są bardzo pomocne podczas postepowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Z ich pomocą zwiększa się szansa na wyjście z kłopotów finansowych i rozpoczęcia życia od nowa, bez długów. Wybierz doświadczenie i profesjonalizm – wybierz Lion’s Care!

POMAGAMY UWOLNIĆ SIĘ OD DŁUGÓW
Umorzymy Twoje długi

Układ z wierzycielem

20%

Nie wszystkie sprawy związane z upadłością konsumencką muszą być rozstrzygane przez sąd. Nasi specjaliści mogą pomóc w zawarciu przez dłużnika układu z wierzycielami. To działanie ma na celu odciążenie sądów od prowadzenia najprostszych spraw oraz skrócenie terminu odzyskiwania należności przez wierzyciela. W tego typu sprawach dużą rolę odgrywa doradca restrukturyzacyjny.

Redagowanie wniosku

20%

Do rozpoczęcia starania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej potrzebne jest złożenie stosownego wniosku w sądzie. Zawiera on dane identyfikujące dłużnika, informacje o majątku i wierzycielach oraz wskazuje okoliczności uzasadniające starania o upadłość konsumencką. Eksperci Lion’s Care wyjaśnią, jakie warunki należy spełnić, by móc złożyć wniosek i zredagują go w taki sposób, by szansa na pomyślny przebieg postepowania była jak największa.

Rozpatrywanie przez sąd

50%

Sąd weryfikuje czy złożony wniosek jest poprawnie sporządzony pod względem formalnym oraz czy dłużnik spełnił kryteria ogłoszenia upadłości. Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wystarczy decyzja sądu, że dłużnik jest niewypłacalny. Prawidłowo napisany i uzasadniony wniosek znacznie zwiększa szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji. Po ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostaje wyznaczona osoba zarządzająca majątkiem upadłego i rozpoczyna się kolejny etap postępowania oddłużeniowego.

Lista wierzycieli i likwidacja majątku

70%

Na tym etapie ustalana jest liczba wierzycieli oraz wysokości przysługujących im wierzytelności. Równolegle likwidowany jest majątek dłużnika. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży majątku zostają przeznaczone na proporcjonalną spłatę wierzycieli ujętych na liście wierzytelności i pokrycie kosztów postępowania. Pewne części majątku mogą pozostać we własności osoby ogłaszającej upadłość konsumencką, by zapewnić jej normalne funkcjonowanie na co dzień. Syndyk może również zajmować tylko część takich świadczeń jak wynagrodzenie za pracę czy emerytura.

Plan spłaty wierzycieli

80%

Gdy zakończy się likwidacja majątku dłużnika, sąd rozpoczyna postępowanie w sprawie ustalenia planu spłaty wierzycieli. Pod uwagę bierze możliwości zarobkowe upadłego i jego wydatki na życie. Jeśli upadłość wynika z nieumyślnego działania dłużnika, plan spłaty zostanie ustalony na maksymalnie 3 lata. Jeśli jednak sąd stwierdzi, że niewypłacalność to celowe działanie dłużnika, będzie mógł zastosować wydłużony okres spłaty wierzycieli nawet do 7 lat. Osoba upadła jest zobowiązana do składania corocznych sprawozdań z wykonywania planu spłaty wierzycieli.

BLOG EKSPERCKI
W Lion's Care mamy dużo do powiedzenia

ZAUFALI NAM
Jesteśmy tu, aby pomagać

Przez parę nieprzemyślanych decyzji wpadłam w spiralę długów. Nie wiedziałam, jak mogę się z niej wydostać. Zaczynałam tracić nadzieję, aż w końcu trafiłam do kancelarii Lion’s Care. Dzięki pomocy doświadczonych prawników stanęłam w końcu na nogi. Dziękuję!

Monika 

Szybka i profesjonalna pomoc. Wszystko wyjaśnione tak, że nawet ktoś, kto nie ma pojęcia o oddłużaniu czuje się w tym temacie pewnie. Proces upadłości przeprowadzony bez bólu i komplikacji. W 100% polecam.

Klaudia

Kilka lat prowadziłem działalność gospodarczą. Wszystko szło świetnie, aż do momentu, w którym dwóch kluczowych klientów zaczęło odczuwać branżowy kryzys. Pojawiły się problemy z płatnościami, codzienny stres i konieczność brania pożyczek, których nie było z czego spłacać. Lista wierzycieli urosła do rozmiarów przekraczających moje możliwości. Na szczęście w Lion’s Care pomogli mi znaleźć rozwiązanie i przeprowadzić upadłość konsumencką.

Maksymilian

Z perspektywy czasu wiem, że upadłość konsumencka z Lion’s Care była świetnym wyborem. Ci ludzie naprawdę znają się na rzeczy. Na spotkaniu czułem się w końcu jak wartościowy człowiek, którego nie ocenia się przez pryzmat finansowych problemów. Dziękuje za zrozumienie i fachową pomoc.

Paweł

Razem z mężem podjęliśmy decyzję o zakupie domu na bardzo duży kredyt. Na początku nie mieliśmy problemów ze spłata rat, ale przez nieszczęśliwy zbieg okoliczności mąż stracił dobrze płatną pracę. Comiesięczne zobowiązania zaczęły nas przerastać. Długo pomagała nam rodzina i przyjaciele, ale nie mogliśmy liczyć na nich w nieskończoność. Upadłość konsumencka była jedynym wyjściem. Zgłosiliśmy się do prawników z Lion’s Care i okazało się, że całe postępowanie to nic strasznego. Wreszcie czujemy ulgę. Polecamy!

Katarzyna

Myślałem, że biznes to furtka do bogactwa i spokojnego życia. Okazało się, że zamiast góry pieniędzy dorobiłem się długów. Na szczęście zawsze jest szansa na nowy start. Dzięki pomocy prawników z kancelarii szybko pozbyłem się długów, które nie dawały mi spać po nocach.

Kamil

BEZPŁATNA ANALIZA SYTUACJI
Nie czekaj - uwolnij się od długów!

Lion's Care

"Q22"
00-133 Warszawa,
al. Jana Pawła II 22,
woj. mazowieckie

NIP 799-196-46-70
REGON 142916683

Zapytaj o ofertę

    Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest Damian Smal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lion's Care (P.H.U. XDS DAMIAN SMAL - Grupa eXtreme design system), z siedzibą pod adresem Q22 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 22. Jeśli chcesz wiedzieć więcej: Polityka Prywatności

    Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest Damian Smal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lion's Care (P.H.U. XDS DAMIAN SMAL - Grupa eXtreme design system), z siedzibą pod adresem Q22 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 22. Jeśli chcesz wiedzieć więcej: Polityka Prywatności

    Pomoc - UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA