Dotychczas prawo dotyczące publikacji wizerunku określane było jedynie przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.. Nie ulega jednak wątpliwości, iż wizerunek należy uznać również za dane osobowe, gdyż dane biometryczne umożliwiają rozpoznanie osoby, zwłaszcza w czasach, w których…