To jeszcze nie koniec zmian, które wiążą się z RODO. 19 kwietnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja, łącznie wprowadzająca zmiany w 162 ustawach, m.in. w kodeksie pracy, prawie budowlanym, przepisach dotyczących banków oraz dostawców usług elektronicznych, kodeksie postępowania administracyjnego. Poza niewielkimi wyjątkami nie ma przepisów przejściowych, a więc zmiany stosuje się już od 4 maja. Celem ustawy jest zharmonizowanie przepisów poszczególnych ustaw krajowych z regulacjami wynikającymi z RODO, które obowiązuje w polskim porządku prawnym od 25 maja 2018 r.

Zmiany dotyczą m.in. klientów banków, którzy dzięki nowelizacji, mogą domagać się uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu. Od teraz, pacjenci w szpitalach, mogą wnioskować o wydanie całości dokumentacji medycznej, i to za darmo.

Wydaje się jednak, że najistotniejsze zmiany wprowadzone zostały w kodeksie pracy. Przyszły pracodawca nie może już pytać kandydata o adres zamieszkania czy dane rodziców. Wprowadzone zostały ograniczenia w przetwarzaniu danych, np. o wykształceniu czy poprzedniej pracy kandydata, których można będzie żądać jedynie, gdy jest to niezbędne na określonym stanowisku. W każdym przypadku pracodawca będzie musiał odpowiednio uzasadnić potrzebę zbierania tych danych. Zmiany dotyczą również przetwarzania danych biometrycznych pracownika, które jest dopuszczalne także wtedy, gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony. Dodatkowo, ustawodawca mając na uwadze troskę o przetwarzanie danych wrażliwych, wprowadził dodatkowy wymóg, aby pracownik odpowiedzialny za przetwarzania danych wrażliwych innych pracowników, czy kandydatów do pracy posiadał do tego pisemne upoważnienie, a także został obowiązany do zachowania tajemnicy. Zmiany obejmują również przepisy o monitoringu. Zmierzają one w kierunku ograniczenia jego zasięgu na terenie firmy. W pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej taka forma kontroli jest całkowicie zabroniona. Ponadto uruchomienie monitoringu w pomieszczeniach socjalnych, takich jak szatnie, stołówki czy palarnie, będzie uzależniona od zgody przedstawicieli pracowników.