Podpis kwalifikowany miał z reguły ułatwiać życie, a także ograniczyć biurokrację. Wszystko to dawało nadzieję, że w niedługim czasie uda się przejść z wersji papierowych dokumentów na elektroniczne. Jednak rzeczywistość swoją drogą, a przepisy swoją. Czy podpis kwalifikowany naprawdę jest w tej chwili użyteczny? Czym…