Któż z nas jest najbardziej narażony na niebezpieczeństwa, jakie ze sobą niesie społeczeństwo informacyjne? O kogo troszczymy się najbardziej? Oczywiście o nasze pociechy. W kontekście RODO dzieci zajmują ważne miejsce, dlatego prawodawca położył szczególny nacisk na ochronę właśnie tej grupy. Stworzył nawet szczegółowe wytyczne odnośnie…