SZCZEGÓŁY

Start: 23 października/ 09:00
Koniec:
23 października / 16:00
Miejsce:
Warszawa, Chłodna 51 / Trade Towe
Koszt: 650PLN +23% VAT/os
Rejestracja: Przejdź do Evenea

Dogłębny program wiedzy przedstawiający tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Dnia 13 lipca bieżącego roku w życie weszły przepisy ustawy, która traktuje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz opłacania terroryzmu. Przepisy te nakładają na m.in. instytucje finansowe, pośredników ubezpieczeń, biura rachunkowe czy agencje nieruchomości, obowiązek dotyczący przyjęcia i uruchomienia mechanizmów, które mają na celu zapobiegać praniu pieniędzy (z ang. Anti-Money Laundering).

Celem szkolenia jest omówienie zobowiązań, które zostają nałożone na pośredników nieruchomości i dotyczą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz tego, w jaki sposób prawidłowo wdrożyć przepisy nowe ustawy.

Z JAKICH POWODÓW WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Nie dostosowanie się do przepisów ustawy AML może nieść za sobą wysokie kary administracyjne, które mogę sięgać nawet 5 000 000 EURO, ale także odpowiedzialnością karną do 5 lat pozbawienia wolności.

W trakcie trwania szkolenia poznają Państwo zasady zapobiegania praniu pieniędzy oraz to, jak można unikać odpowiedzialności za transakcje swoich kontrahentów, których celem była legalizacja nielegalnie uzyskanych środków.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie z zakresu AML skierowane jest do:

 • Pośredników nieruchomości.
 • Agentów ubezpieczeniowych.
 • Instytucji finansowych.
 • Biur rachunkowych.
 • Osób, które prowadzą kantory.
 • Firm, które udostępniają adres do rejestracji spółek.

JAK WYGLĄDA PROGRAM SZKOLENIA?

 1. Najnowsze powinności, które zostają nałożone na agencje nieruchomości.
  – System przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  – Co należy zrobić, aby dostosować firmę do najnowszych przepisów.
 1. Środki bezpieczeństwa finansowego.
  – Jak rozpoznawać podejrzane operacje oraz rzeczywistych beneficjentów transakcji?
  – W jaki momencie należy powołać Compliance Officera?
 1. Wyjaśnienie zasad raportowania do GIIF.
  – W jaki sposób oraz jakie informacje należy przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej?
 1. Analiza ryzyka.
  – W jaki sposób przeprowadzić prawidło analizę ryzyka oraz czym tak właściwie ona jest.
 1. Przykłady procedur z zakresu Anti-Money Laundering.
  – Misja właścicieli i osób zarządzających w procesie AML.
  – Praktyczne przykłady procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 1. AML w kontekście RODO.
  – Objaśnienie wpływu przepisów ustawy AML na ochronę danych osobowych.
 1. Środki ochrony sygnalistów.
  – Wewnętrzny system zgłaszania podejrzanych transakcji.
  – Jakie środki ochrony prawnej przysługują pracownikom naszej firmy?
 1. Następstwa prawne i finansowe za naruszenie przepisów AML.
  – Wyjaśnienie zasad odpowiedzialności spółki, jej kadry zarządzających oraz właścicieli za złamanie przepisów ustawy.

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Na szkoleniu otrzymają Państwo materiały szkoleniowe, które zawierają m.in. przykładowe procedury z tematyki AML.

Metodyka

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja

NA SZKOLENIU ZAPEWNIAMY

 • Drukowane materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Lunch