Zadania Użytkowników, Inspektora ODO i Administratora Danych – w świetle zmian RODO 2018

Uwaga – Program kształcenia oparty jest o przedmioty programu studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych realizowany w WIT Warszawa, AGH Kraków, DSW Wrocław I WSAP Szczecin

SZCZEGÓŁY

Start: Maj 14 / 09:00
Koniec:
Maj 15 / 15:30
Miejsce:
Warszawa
Koszt: 1990 PLN +23% VAT/os
Rejestracja: Przejdź do Evenea

AGENDA

I . Zmiany w przepisach prawa o ochronie danych osobowych w 2015 – 2016 i 2018r.:
a. zmiany w zakresie zadań administratora danych;
b. zmiany w przepisach prawa dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz działań  IODO,
c. ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW REALIZACJI ZADAŃ IODO – WNIOSEK DO ORGANU [ADO] WZÓR

II. Przygotowanie ABI do pełnienia funkcji IODO / DPO (data protection oficer) w świetle RODO:
a. status, i zadania omówienie funkcji  wiedza ABI versus kwalifikacje zawodowe IODO / DPO w RODO reformującym ochronę danych osobowych nowy zakres zadań ustawowych,
b. działania przygotowujące do realizacji zadań IODo / DPO,
c. wiedza ABI a kwalifikacje zawodowe IODO / DPO – W OPARCIU O POLSKIE PRZEPISY  KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI ZAWODOWYCH

III. Relacje kierowników komórek organizacyjnych z ABI:
a. zakres przeprowadzenia sprawdzenia i opracowania sprawozdania metodologia
i literatura
b. przykład obszarów sprawdzeń planowych i doraźnych, sposób weryfikacji zbiorów
w trakcie sprawdzenia ABI, monitoring CCTV, monitoring IT, monitoring pracy,

IV. Inne działania związane z systemem informacyjnym i informatycznym podczas wykonywania funkcji na podstawie przepisów RODO o ochronie danych osobowych i przepisów związanych:
a. pojęcia ważne w praktyce RODO – słowniczek pojęć ABI,
b. Rozporządzenie KRI 2012 – udział ABI w procesie audytu, tak czy nie,
c. zasady prowadzenia zapoznania użytkowników,
d. zakres szkoleń, plan szkoleń i tematyka,
e. warunki udostępniania danych, źródła i przykłady zagrożeń.

ODBIORY SZKOLENIA

– Kierownicy jednostek;
– ABI z praktyka,
– Kandydaci na IODO
– Administratorzy sieci;
– Audytorzy wewnętrzni

NA SZKOLENIU ZAPEWNIAMY

– drukowane materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe
– lunch