W ostatnich miesiącach wielkie poruszenie wzbudzał nowy pomysł rządowy na zapewnienie Polakom emerytury – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Rozwiązanie to ma być remedium na niewydolny system emerytalny, w którym zaczyna brakować środków na wypłaty świadczeń. Przyglądnijmy się zatem, czym jest PPK, kogo dotyczy, oraz jak je wdrożyć w firmie.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK to III filar emerytalny, stopniowo wdrażany od 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r. Jest to program częściowo dobrowolny, w ramach którego składki odprowadzane przez zatrudniających i zatrudnionych gromadzone są na indywidualnych kontach pracowników. W każdym momencie pracownik ma prawo odstąpienia od udziału w PPK i wypłaceniu zgromadzonych środków. Dopóki pracownik nie zdecyduje się wypisać z programu, z jego przychodu pobierane jest co najmniej 2% brutto, natomiast pracodawca odprowadza składkę w wysokości nie mniejszej niż 1,5% zarobków zatrudnianego. Istnieje możliwość podwyższenia składek, a tym samym przyszłej emerytury, o dodatkowe 2% ze strony zatrudnionego oraz 2,5% od pracodawcy. Ostatecznie zatem całość składek odkładanych za jednego pracownika może wynieść maksymalnie 8% brutto.

Kto musi wdrożyć PPK?

Na mocy ustawy do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zobowiązane są wszystkie podmioty zatrudniające pracowników. Niemniej ostateczny termin przystąpienia do programu zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa. Największe firmy, zatrudniające ponad 250 pracowników, były zobowiązane do wdrożenia PPK najpóźniej do 1 lipca 2019 roku. Dla pozostałych firm harmonogram prezentuje się następująco:

  • 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające od 50 do 250 pracowników
  • 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające od 20 do 50 pracowników
  • 1 stycznia 2021 r. – pozostałe firmy, a także podmioty sektora finansów publicznych

Obowiązki po stronie zatrudniających

Zabezpieczenie emerytalne w postaci PPK to dobrowolny wybór zatrudnionych, jednak zatrudniający są zobligowani do ich wdrożenia. Każdemu pracownikowi należy założyć prywatne konto, na które składki są odprowadzane do momentu złożenia przez pracownika pisemnej rezygnacji. Wdrożenie PPK wymaga skorzystania z usług profesjonalnej, upoważnionej do tego firmy. Oferujemy swoje usługi w zakresie organizacji oraz obsługi prawnej Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ze względu na fakt, iż PPK to nowe rozwiązanie, należy się spodziewać wielu wątpliwości natury prawnej, stąd też pomoc specjalistów wydaje się nieoceniona. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest podpisanie dwóch umów z zewnętrzną instytucją finansową. Jedna z nich dotyczy  zarządzania PPK w firmie, druga natomiast upoważnia podmiot zewnętrzny do prowadzenia PPK w imieniu pracowników.

Koniecznością jest również poinformowanie pracowników o wdrożeniu PPK oraz o ich prawach i obowiązkach. Każdy zatrudniony powinien być świadomy możliwości rezygnacji z udziału w programie oraz zostać poinformowany, iż wiąże się to z obowiązkiem odprowadzenia podatku dochodowego. Wypłata ratalna zgromadzonych środków po ukończeniu przez zatrudnionego 60 roku życia jest natomiast wyłączona z obowiązku podatkowego.