Wraz z rokiem 2022 zaczynają obowiązywać postanowienia w ramach tak zwanego Polskiego Ładu. Jednym z nich jest konieczność opłacania składki zdrowotnej, co szczególnie dotyczy przedsiębiorców, ale nie tylko. Warto wiedzieć, jak obliczyć składkę, tym bardziej że jej wartość nie jest jednakowa. Wysokość składki, którą trzeba płacić w ramach Polskiego Ładu, zależy bowiem m.in. od uzyskiwanego dochodu i przychodu.

Jak dotychczas należało wyliczyć składkę na opiekę zdrowotną w Polsce?

Dotychczas, czyli do stycznia 2022 roku każda osoba, która odprowadzała składki na opiekę medyczną, wyliczała ją w formie ryczałtu. W takiej postaci od 75% wartości średniej płacy w firmie (licząc czwarty kwartał z roku 2021) należało wyliczyć składkę w wysokości 9% tejże kwoty wynagrodzenia. Obliczając składkę zdrowotną w ten sposób, można było się przekonać, że najmniejszą opłatą na opiekę medyczną była kwota nieprzekraczająca 382 zł (wyliczona z równania: 75% * średnie wynagrodzenie (5656,51 zł) * 9% na składkę zdrowotną).

Zmiany w opłacaniu składki w ramach Polskiego Ładu

Od stycznia 2022 roku przedsiębiorca może rozliczać składkę zdrowotną dwojako, czyli albo liniowo, albo w formie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.

W pierwszej sytuacji biznesmeni będą musieli poczekać z wyliczeniem składki zdrowotnej za styczeń, ponieważ, podobnie jak w latach ubiegłych, bierze się pod uwagę wynagrodzenie za czwarty kwartał z roku poprzedniego. Wysokość tę będzie można natomiast poznać dopiero w ostatnich dniach stycznia – wtedy to GUS upubliczni średnią wypłatę przypadającą na miesiąc dla przedsiębiorstw za ten właśnie okres rozliczeniowy.

Ta taką informację przedsiębiorcy nie będą już musieli czekać w lutym 2022 roku. Dlaczego? Ponieważ wartość składki zdrowotnej nie jest już taka sama dla wszystkich biznesmenów – zależy nie od średniej wartości wynagrodzenia, ale od formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ci przedsiębiorcy, którzy będą się rozliczać w sposób liniowy, już od stycznia będą zobowiązani zastosować się do nowych zasad, jakie wiążą się z tak zwanym Polskim Ładem. Więcej na ten temat „mówią” konkretne 1 regulacje prawne.

To, co najważniejsze dla przedsiębiorcy, co się zmieni od roku 2022 to to, że nie będzie można jak dotychczas odliczyć części składki zdrowotnej od podatku.

Dlaczego wprowadzono obowiązek opłacania składki zdrowotnej?

Można spekulować, skąd wziął się pomysł obowiązku opłacania składki na NFZ. Niemniej warto pamiętać, że polska służba zdrowia od wielu lat nie ma się najlepiej. Pomimo corocznych zbiórek na rozwój placówek medycznych i zakup wyposażenia, kuleje przede wszystkim sama opieka, jaką te punkty gwarantują osobom objętym bezpłatną opieką zdrowotną.

Każdy, kto chociaż raz musiał przejść specjalistyczne badanie bądź leczenie, doskonale zdaje sobie sprawę, że na wizytę do specjalisty trzeba nieraz poczekać nawet kilka długich miesięcy. Być może konieczność opłacania składek zdrowotnych sprawi, że coś zmieni się pod tym względem na lepsze.

Co daje opłacanie składki na NFZ od stycznia 2022 r.?

Każdy przedsiębiorca, który powinien odliczać od przychodu kwotę na składkę zdrowotną, będzie mógł liczyć na dobre warunki opieki medycznej. Mianowicie osoba prowadząca działalność gospodarczą może od stycznia 2022 roku korzystać z opieki zdrowotnej, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. Dotyczy to tylko i wyłącznie tych placówek medycznych, które podlegają pod Narodowy Fundusz Zdrowia i oferują swoją pomoc w ramach tego funduszu.

Jak wyliczyć składkę zdrowotną na ogólnych zasadach w roku 2022?

Każdy biznesmen będzie musiał wyliczyć ją, biorąc pod uwagę miesiąc poprzedzający względem tego, za jaki chce zapłacić za składkę. Mowa tutaj oczywiście o tych przedsiębiorcach, którzy będą opłacać składkę zdrowotną na ogólnych zasadach.

Jak to wygląda w praktyce? Jeśli chodzi o styczeń 2022 roku, należy pomniejszyć dochód o wszystkie opłacane składki, jeśli nie wliczono ich do kosztów uzyskania przychodów (czyli składki na ubezpieczenie, rentowe, chorobowe, emerytalne, czy wypadkowe). Czym jest dochód w tym przypadku? Dochód, z którego trzeba obliczyć składkę zdrowotną w styczniu 2022 r., określa się mianem różnicy między przychodami a kosztami uzyskania przychodów. Z taką definicją można się spotkać, zapoznając się z odpowiednimi 2 regulacjami prawnymi.

W dalszych miesiącach natomiast dochód należy uważać za kumulację przychodów (biorąc pod uwagę 2 ustawę) i kosztów przychodów, począwszy od pierwszego miesiąca danego roku do tego, w którym dokonuje się obliczenia składki zdrowotnej. Gdy już wyliczy się dochód, trzeba następnie odjąć od tej kwoty wartość dochodu za poprzednie miesiące. Oprócz tego należy jeszcze pomniejszyć tę kwotę o różnicę między kumulacją składek (m.in. na ubezpieczenie, chorobowe itp.) za dany miesiąc rozliczeniowy a tą sumą składek, która dotyczy poprzednich miesięcy.

Ile wynosi składka zdrowotna w roku 2022?

W roku 2022 składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% minimalnej pensji ustalonej na tenże rok. Oznacza to, że trzeba zapłacić co najmniej 270,90 zł, gdyż minimalne wynagrodzenie w roku 2022 wynosi 3010 zł. Ważne jest to, że nawet jeśli przedsiębiorca nie będzie mieć żadnych dochodów, i tak musi zapłacić składkę zdrowotną, która nie może być niższa niż to minimalne 9%. Niezadowoleni z takiego rozwiązania mogą być także ci biznesmeni, którzy osiągają spore dochody – nie ma bowiem górnej granicy składki zdrowotnej, jaką trzeba uiścić.

1 art. 79 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne ustawy dotyczące Polskiego Ładu

2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych