Renomę marki buduje się latami, starając się, aby znak towarowy budził tylko dobre skojarzenia i emocje. Zatem z pewnością nie chcieliby Państwo, aby ktoś zniweczył Waszą ciężką pracę, przywłaszczając sobie Wasz znak rozpoznawczy. Warto zdecydować się na zastrzeżenie znaku towarowego. Zapewniamy pomoc w tej kwestii na wszystkich etapach działania.

Czym jest znak towarowy?

Według definicji prawnej, zgodnie z art.120 ust. 1pwp „znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.”. W praktyce najczęściej chodzi o logo firmy oraz jej nazwę. Niemniej znakiem towarowym może też być wzór na opakowaniu, kształt opakowania, a nawet kompozycja dźwiękowa. Znaki towarowe objęte są prawem własności przemysłowej, jednak niektóre z nich uznaje się za dzieła, przez co podlegają prawu autorskiemu.

Jak zarejestrować znak towarowy?

Jeżeli rejestracja znaku ma przebiec sprawnie i bez opieszałości, warto zlecić ją profesjonalistom. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, złożymy wniosek, a następnie będziemy monitorować proces. Ze względu na przepisy prawne, całość działań kończy się zwykle po ok. 6 miesiącach. Proces zastrzegania znaku towarowego przebiega w następujących etapach:

  1. Przygotowanie dokumentów
  2. Złożenie wniosku do Urzędu Patentowego
  3. Analiza wniosku przez UP pod kątem podobieństwa do już istniejących znaków
  4. Akceptacja lub odrzucenie wniosku
  5. Publikacja znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego
  6. 3-miesięczne oczekiwanie na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu przez podmioty posługujące się identycznymi, bądź podobnymi znakami towarowymi

Zgodnie z relatywnie nowymi, obowiązującymi od 2016 roku, przepisami podmiot roszczący sobie prawa do rejestrowanego znaku towarowego jest głównym odpowiedzialnym za zatrzymanie procesu rejestracji. Innymi słowy, po publikacji znaku w BUP, w ciągu 3 miesięcy możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec jego rejestracji. Jeżeli sprzeciw zostanie rozpatrzony pozytywnie, rejestracja znaku towarowego zostaje zatrzymana.

W zakresie naszych działań znajduje się monitoring BUP, dzięki któremu podejmujemy interwencję w przypadku publikacji znaku towarowego identycznego lub podobnego do znaku, którym posługuje się nasz Klient. Interwencja polega na poinformowaniu Klienta o pojawieniu się danego znaku oraz okazaniu mu go, po czym, jeśli takie jest Państwa życzenie, składamy oficjalny sprzeciw wobec rejestracji znaku.

Ochrona marki

Jeżeli zastrzeżecie Państwo znak towarowy, macie pewność, iż nikt nie będzie podszywał się pod Waszą markę.

Zwiększone zaufanie

Zarejestrowany znak towarowy to dowód na oryginalność marki powodujący wzrost zaufania wśród klientów.

Zwiększona wartość

Po rejestracji znak towarowy staje się częścią majątku. Zyskuje on wartość, przez co może być przedmiotem handlu.