Opóźnienia w płatnościach to dziś jedna z głównych przyczyn upadków przedsiębiorstw. Brak wpływu należności za zrealizowane zlecenia zakłóca płynność finansową firm, co uniemożliwia realizację nowych projektów, a czasami nawet sprostanie comiesięcznym opłatom. Oferujemy Państwu pomoc w windykacji należności od nierzetelnych kontrahentów. Gęsta sieć prawników na całym świecie pozwala nam działać bez ograniczeń, również waluta i język nie stanowią dla nas żadnych barier. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, jeśli chcą Państwo szybko, sprawnie i bez zbędnych zatargów odzyskać należne pieniądze.

Działania prawne

Podejmujemy w Państwa imieniu działania prawne zmierzające do jak najszybszego odzyskania długu. Współpracujemy z fachowcami specjalizującymi się w prawie polskim, międzynarodowym oraz w przepisach wewnętrznych obowiązujących w innych krajach. Będziemy reprezentować Państwa przed odpowiednimi organami, oszczędzając Wasz cenny czas. Zajmiemy się procesem windykacji od początku do końca, zupełnie odciążając Państwa w tej kwestii.

Wsparcie biznesowe

Pomimo wysokiej skuteczności naszych działań, windykacja pełnej należności bywa procesem długotrwałym. W tym czasie zarządzanie przedsiębiorstwem może stać się trudniejsze, ze względu na spadek przychodów. Nasi fachowcy finansowi oraz specjaliści z zakresu zarządzania służą pomocą w tym niełatwym okresie. Na bieżąco informujemy Państwa o postępach naszych działań oraz przewidywanych terminach odzyskania należności. Uwzględniając te informacje, o wiele łatwiej podejmować odpowiednie decyzje strategiczne.

Rozwiązanie kompromisowe

Z doświadczenia wiemy, że mocny nacisk na odzyskanie całości należności w krótkim czasie zwykle nie popłaca. Brak zapłaty przeważnie wynika z problemów finansowych kontrahenta, tak więc nie jest on w stanie sprostać tak wysokim wymaganiom. Ponadto, zapewne nie chcą Państwo niszczyć swoich relacji z ludźmi, którzy w przyszłości nadal mogą być atrakcyjnymi partnerami biznesowymi. Dlatego też naszym celem jest zawsze znalezienie rozwiązania, które zadowoli obie strony.

Dedykowana opieka

Każdemu naszemu Klientowi przypisywany jest opiekun, który pozostaje do jego stałej dyspozycji. Posiada on pełną wiedzę na temat danej sprawy oraz w każdej sytuacji służy natychmiastową informacją. Opiekun pełni niejako funkcję pośrednika między Klientem, a zespołem ekspertów pracujących nad odzyskaniem należności. Jego zadaniem jest również odbieranie od Klienta pytań i zażaleń, które przekazuje do odpowiednich specjalistów. Jeżeli będą Państwo potrzebowali pomocy z zakresu zarządzania finansami, sprzedażą, czy inwestycjami, opiekun skontaktuje Was z odpowiednim członkiem zespołu.