Ubezpieczenie na życie, samochodu, czy w czasie podróży bywa potrzebne, a niekiedy obowiązkowe. Prędzej czy później większa część społeczeństwa staje w życiu przed podjęciem trudnej decyzji – jaką polisę ubezpieczeniową wybrać? Nie wszystkie zapisy w umowach są jasne, a niekiedy wręcz towarzystwa asekurują się, by nie wypłacić odszkodowania w pewnych okolicznościach. Jak wybrać ubezpieczenie, by nie żałować?

Ogólne Warunki Umowy ubezpieczenia

Czytając o ubezpieczeniach, można natknąć się na skrót OWU, który nie zawsze jest rozwijany. Warto jednak wiedzieć, że chodzi o Ogólne Warunki Umowy, na jakich wykupuje się daną polisę w wybranym towarzystwie ubezpieczeń. To właśnie w tych zapisach są często kruczki, na jakie trzeba uważać. Ubezpieczyciele nie zapewniają odszkodowań w każdej sytuacji, jaka tylko zaistnieje i będzie finansowo obciążać poszkodowanego. Znając te warunki, można albo zrezygnować z polisy, albo zastanowić się nad tym, jakby taka okoliczność przedstawiała się w codziennym życiu i na ile byłaby prawdopodobna.

Problemem nierzadko jest to, że towarzystwa ubezpieczeniowe sporządzają taki swój regulamin umowy językiem prawniczym lub zbliżonym do niego. Natomiast przeciętny Kowalski rzadko ma styczność z takim nazewnictwem, dlatego nie wszystko może być zrozumiałe. W dodatku wciąż jeszcze pokutuje przekonanie, że jeśli cena ubezpieczenia jest atrakcyjna, to sama polisa też jest korzystna. Niektórzy nawet nie czytają warunków, na jakich zawierają polisę, a kiedy przychodzi do sytuacji, w której spodziewają się otrzymać odszkodowanie, nie dostają go, bo zapisy wyraźnie informuje o aspektach, w jakich nie obowiązuje lub jest ważna w minimalnym zakresie.

Jak wybrać najlepszą polisę ze względu na OWU?

Chcąc podjąć jak najlepszą decyzję, opierając się na warunkach umowy dotyczących wybranej polisy, najlepiej zasięgnąć porady doświadczonej firmy. Dzięki temu jej przedstawiciele dokładnie przeanalizują każdy taki punkt i wyjaśnią „ludzkim językiem”, co to oznacza dla potencjalnie zainteresowanego danym ubezpieczeniem. Nawet jeśli wiąże się to z dodatkowym kosztem za taką usługę, to jednak warto wybrać polisę, która gwarantuje odszkodowanie wtedy, gdy ubezpieczony się tego spodziewa.

Jakie aspekty w szczególności warto wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o OWU? Przede wszystkim: zakres ochrony, wysokość składki, liczbę osób, którą można objąć polisą, jakie odszkodowanie można uzyskać w poszczególnych zdarzeniach i kiedy można się go spodziewać.

Rodzaje ofert ubezpieczycieli obarczonych ryzykiem

Oferty łączone – ubezpieczenie na życie i fundusz inwestycyjny

Oprócz standardowych ubezpieczeń, na przykład na życie, można znaleźć tak zwane oferty hybrydowe. Ryzykownym modelem takiego produktu są ubezpieczenia na życie łączone z funduszem inwestycyjnym. Ubezpieczyciel może zachwalać taki produkt większą kwotą gwarantowaną, a także możliwością wpłacania i wypłacania środków w ramach obowiązującej polisy. Nie podkreśla jednak ryzyka, z jakim wiąże się inwestowanie i opłacanie składek ubezpieczeniowych.

Mianowicie, jeśli klient wpłaca na ubezpieczenie, a jednocześnie przeznacza te środki na inwestycję, musi liczyć się z tym, że inwestycja może „nie wypalić”. Co wtedy? Towarzystwo ubezpieczeniowe w takiej sytuacji zwykle „bezradnie rozkłada ręce”, ponieważ ubezpieczony wiedział, „w co się pakuje”. Co gorsze, wykupując polisę na życie, na ewentualną wypłatę z tego tytułu, można liczyć dopiero po wielu latach. Nie ma więc żadnej gwarancji, że inwestycja, która dzisiaj wygląda na lukratywną, będzie taką również za te 10-15 lat. Zanim więc podejmie się taką decyzję, warto dogłębnie to przemyśleć, a najlepiej skonsultować z doświadczonym doradcą, który fachowo „nakreśli” taką ofertę.

Oferty łączone – OC i AC w jednym pakiecie

Nierzadko największą zaletą łączenia obowiązkowego OC z dobrowolnym AC jest korzystniejsza cena pakietu, w jakim te polisy są dostępne. Jednak może się okazać, że polisa AC owszem obowiązuje, ale w ograniczonym zakresie.

Warto w takich sytuacjach przeczytać, jakie są warunki ubezpieczenia, a najlepiej porównać je z tymi ofertami AC, które nie są łączone. Być może ostatecznie ktoś dojdzie do wniosku, że zmniejszony zakres nie jest aż tak niedogodny dla niego. Niestety na ogół ograniczenia są związane z wysokością wypłacanego odszkodowania.

Ochronny charakter polisy

Wykupując ubezpieczenie na wypadek swojej śmierci, można spotkać się z dodatkowym zabezpieczeniem. Oprócz rekompensaty po odejściu bliskiej osoby krewny może nieraz liczyć też na dodatek do swojej emerytury, by mógł żyć na dobrym poziomie. Niemniej nie zawsze warto być aż tak zapobiegliwym, ponieważ w praktyce osoba, która ma otrzymać środki, gdy na przykład zostanie sierotą, może równie dobrze nie otrzymać nic. Często bowiem ta dodatkowa ochrona wiąże się z połączeniem polisy z funduszem inwestycyjnym. Jak to się może skończyć? Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia na życie oficjalnie połączonego z takim funduszem.

Podsumowanie

Zawsze więc warto być uczulonym na to, kiedy polisa nie zostanie wypłacona, niezależnie od tego, czy kwestia dotyczy ubezpieczenia na życie, samochodu, czy polisy w czasie podróży. Najkorzystniej dopytać doradcy, co myśli i jakie wyciąga wnioski po przeanalizowaniu dokumentów, które trzeba podpisać, jeśli ktoś chce zawrzeć umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.