Co mają ze sobą wspólnego pranie brudnych pieniędzy i wspieranie terroryzmu? Wbrew pozorom całkiem sporo. Dlatego 20 maja 2015 roku instytucje unijne przyjęły tzw. Dyrektywę i Rozporządzenie AML IV. Jakie konsekwencje z ich płyną dla polskiego prawa i krajowej gospodarki? Zaraz się dowiesz.

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA AML IV

Unijni legislatorzy wprowadzili nowe regulacje, by uszczelnić sektor finansowy i podnieść jego wiarygodność. Mają one za zadanie utworzenie odpowiednich mechanizmów, które utrudnią wykorzystywanie go do prania brudnych pieniędzy (Anti-Money Laundering – stąd AML), a także do finansowego wspierania działań i organizacji terrorystycznych (Counter-Financing of Terrorism).

Wszystkie państwa członkowskie zobligowane były do implementacji ich postanowień do 26 czerwca 2017. Jednak w Polsce dopiero 12 kwietnia 2018 opublikowano ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe zapisy znacząco zmieni polski system prawny. W zdecydowanej większości prawo zaczęło obowiązywać 13 lipca 2018. Nie obędzie się także bez wprowadzenia zmian w wielu podmiotach gospodarczych, także w Twojej firmie.

ZMIANY I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z AML IV

Jak to zwykle bywa z wprowadzeniem prawa europejskiego do rodzimych realiów, czeka nas prawdziwa rewolucja. Nie wierzysz?

Ustawa nakłada na tzw. instytucje i podmioty zobowiązane obowiązek weryfikacji dotychczasowych procesów i procedur z zakresu AML/CFT w celu dostosowania ich do nowego podejścia, które będzie oparte na pogłębionym badaniu ryzyka (risk-based approach).

Oznacza to, ni mniej, nie więcej, nałożenie dużo większej odpowiedzialności w procesie Know Your Customer na instytucje obowiązane, a także wdrożenie nowych mechanizmów. Proces identyfikacji ryzyka związanego z AML ma uwzględniać możliwie kompleksowo czynniki istotne z perspektywy każdego  klienta, a także brać pod uwagę warunki wspomniane w dokumentach dotyczących oceny ryzyka przygotowanych na trzech poziomach – Twojej organizacji, krajowym i ponadnarodowym.

 

Obecnie głównym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest nakaz powołania nowego stanowiska, tzw. compliance officera, który odpowiadał będzie za przestrzeganie wcześniej zaprojektowanych procesów.
Równocześnie organizacje zobligowane zostały do wprowadzenia  procedur anonimowego zgłaszania naruszeń (whistleblowing). Mają one dać każdemu pracownikowi czy kontrahentowi możliwość przekazania Zarządowi lub compliance officerowi potrzebnych informacji o zauważonych nieprawidłowościach za pośrednictwem niezależnego kanału, dzięki któremu nadawca będzie chroniony i zachowa pełną anonimowość
Co jeszcze czeka Twoją firmę? Konieczne będzie również prowadzenie rejestru stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenie restrykcyjnych procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.

Jeśli Twoja firma znajduje się na liści instytucji obowiązanych i jednocześnie działa w grupie kapitałowej, wprowadzić będzie musiała tzw. procedury grupowe. Będą one określać zasady wymiany i ochrony informacji między poszczególnymi podmiotami w ramach grupy w związku z wykonywaniem swoich obowiązków w zakresie AML/CFT.

To oczywiście nie jest koniec wszystkich obowiązków, jakie od 13 lipca 2018 ciążą na Tobie i Twojej firmie. Oczywiście ustawodawca za ich nieprzestrzeganie oraz naruszenia przewiduje DOTKLIWE

SANKCJE I KARY

Jest ich całkiem sporo. Co powiesz na choćby cofnięcie koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności czy wykreślenie z rejestru działalności regulowanej? Niewątpliwie nowością jest publikacja w BIP informacji o instytucji obowiązanej, która dopuściła się naruszenia przepisów ustawy oraz zakresie naruszenia.

W myśl nowych przepisów wzrosły także kary finansowe. Mogą one sięgać równowartości nawet 5 milionów EUR albo 10% rocznego obrotu danego podmiotu lub grupy (gdy instytucja objęta jest skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym).

W konkretnych przypadkach dopuszczalne są także sankcje karne w postaci grzywny, a nawet pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Może myślisz, że jakoś Ci się uda. Może myślisz, że przeprowadzane w najbliższym czasie wzmożone kontrole nie będą dotyczyć Twojej firmy. Zastanów się. Czy jest sens narażać siebie i swoją organizację na takie nieprzyjemności?

Biznes do rozwoju potrzebuje harmonijnego spokoju. Zatroszczymy się o wszystkie szczegóły, przeszkolimy Twoich pracowników, przeprowadzimy audyt, zaprojektujemy procedury, zapewnimy merytoryczne wsparcie. Wystarczy jedna wiadomość. Wystarczy jeden telefon. Tu znajdziesz potrzebne namiary. Nie zwlekaj.